Ridicările topografice sunt lucrări topografice realizate de inginerii topografi prin măsurări directe cu aparate specifice.

 Ridicarea topografică este relevarea pe teren a formelor acestuia prin transpunerea de măsurători în linii de cote de nivel. Liniile gri sunt cotele de nivel exprimate în general în metri faţă de nivelul mării. Prin relevarea formelor terenului pot fi proiectate cu acurateţe fundaţiile pentru o viitoare clădire dar şi amenajarea pentru viitoarea curte.

Citește mai departe...

Intabularea se traduce ca înscrierea în cartea funciară de unde se constituie sau se restrânge şi respectiv se stinge un drept real.

 Cartea functiara reprezintă un document public care este ţinut la ANCP-OCPI şi care include descierea proprietăţii funciare şi indicarea drepturilor reale imobiliare.

Citește mai departe...

Cadastrul realizează măsurarea, identificarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor cum ar fi apartamentele, terenurile şi casele, în documentaţia cadastrală şi reprezentarea lor pe planuri cadastrale şi hărţi.

Citește mai departe...

Autorizaţia de construcţie este un act care conferă cetăţenilor dreptul de a construi dar şi de a consolida sau de a repara construcţiile care deja există. Acest act a fost eliberat de primărie pe baza dosarelor care cuprind mai multe avize şi acorduri şi care au valabilitatea de maxim 12 luni.

Citește mai departe...

Atunci când vrei să ştii dacă actele pentru o proprietate sunt în regulă sau dacă sunt unele probleme cu această proprietate atunci ea va trebui să fie intabulată. Intabularea implică înscrierea în Cartea Funciară a dreptului tău de proprietate sau a altor sarcini. Lipsa intabulării înseamnă că o casă nu are setul actelor de proprietate complete şi nu se poate înstrăina nefiind disponibil pentru alte operaţiuni care sunt legate de dreptul sau de proprietate.

Citește mai departe...

O etapă foarte importantă atunci când se începe construirea gardului sau a construcţiilor este trasarea. Prin procesul de trasare se execută şi transpunerea proiectului din plan în teren. Până acum ceva vreme legislaţia sau autorităţile compentente nu au obligat proprietarii să facă trasarea însă odată cu dezvoltarea haotică şi rapidă aceasta a devenit obligatorie. Acum autorităţile cer emiterea autorizaţiilor de construire şi recepţia construcţiilor prin proces verbal de trasare.

Citește mai departe...