Acte necesare

  • Plan de amplasament si delimitare ;
  • Inventar de coordonate pentru punctele ce definesc limita de proprietate (eliberat de catre OCPI). 

Termen de executie

  • 2-3 zile lucratoare 

Acte necesare

  •  Proces verbal de trasare – 2 exemplare.