Acte necesare

  • Plan de amplasament și delimitare ;
  • Inventar de coordonate pentru punctele ce definesc limita de proprietate (eliberat de către OCPI). 

Termen de execuție

  • 2-3 zile lucrătoare 

Acte necesare

  •  Proces verbal de trasare – 2 exemplare.