Prin operatiunea de trasare a elementelor proiectate se intelege transpunerea/pozitionarea in teren a elementelor caracteristice din proiect.  Astfel acestea pot fi foarte variate, incepand de la trasarea unor elemente in cadrul unor constructii (montarea prefabricatelor de beton, pozitionarea stalpilor, a golurilor, etc.), pana la sistematizarea verticala (materializarea pe teren a cailor de comunicatii, retele edilitare, rigole, spatii verzi etc.

Acte necesare

  • Proiect general / planuri de executie in format digital ; 

Termen de executie

  • Trasarea diferitelor elemente proiectate se face la cererea beneficiarului. 

Documente predate

  • Proces verbal de trasare .