Prin operaţiunea de trasare a elementelor proiectate se înţelege transpunerea/poziţionarea în teren a elementelor caracteristice din proiect.  Astfel acestea pot fi foarte variate, începând de la trasarea unor elemente în cadrul unor construcţii (montarea prefabricatelor de beton, poziţionarea stâlpilor, a golurilor, etc.), până la sistematizarea verticală (materializarea pe teren a căilor de comunicaţii, reţele edilitare, rigole, spaţii verzi etc.

Acte necesare

  • Proiect general / planuri de executie în format digital ; 

Termen de execuție

  • Trasarea diferitelor elemente proiectate se face la cererea beneficiarului. 

Documente predate

  • Proces verbal de trasare .