Acte necesare

  • Proiectul construcției în format digital care sa conțină elementele proiectate si amplasamentul construcției față de limitele de proprietate ;
  • Plan de amplasament si delimitare ; 

Termen de execuție

  • 1-2 zile lucrătoare în care se va executa o ridicare topografică și se va realiza reteaua geodezică de trasare. Ulterior se vor trasa axele construcției la data cererii beneficiarului. 

Documente predate

  • Proces verbal de trasare .