Acte necesare

  • Proiectul constructiei in format digital care sa contina elementele proiectate si amplasamentul constructiei fata de limitele de proprietate ;
  • Plan de amplasament si delimitare ; 

Termen de executie

  • 1-2 zile lucratoare in care se va executa o ridicare topografica si se va realiza reteaua geodezica de trasare. Ulterior se vor trasa axele constructiei la data cererii beneficiarului. 

Documente predate

  • Proces verbal de trasare .