Acte necesare

  • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de 1 luna) ;
  • Copie documentație cadastrală;
  • Cereri tip;
  • Copii acte identitate proprietari. 

Termen de executie

  • 4-5 zile lucrătoare 

Acte necesare

  • Încheiere de intabulare ;
  • Extras de carte funciară pentru infomare ;
  • Relevee interioare.