Acte necesare

  • Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna) ;
  • Copie documentatie cadastrala;
  • Cereri tip;
  • Copii acte identitate proprietari. 

Termen de executie

  • 4-5 zile lucratoare 

Acte necesare

  • Incheiere de intabulare ;
  • Extras de carte funciara pentru infomare ;;
  • Relevee interioare.