Planurile de situație se realizează în diferite sisteme de proiecție (conform solicitării beneficiarului) și pot fi întocmite pentru :

 • obţinerea autorizaţiei de construire (PAC) / demolare
 • pentru proiectare
 • pentru înfiinţarea / reabilitarea căilor de comunicaţii
 • pentru situri arheologice
 • pentru platforme industriale
 • pentru obţinere PUG, PUZ, PUD 

Acte necesare

  • Identificarea amplasamentului care se dorește a fi masurat ;
  • Documentație cadastrală (dacă există). 

Termen de executie

 • Începând cu 2 zile lucrătoare, în funcţie de complexitatea şi mărimea zonei de măsurat. 
 • Termen de avizare a documentaţiei de către oficiul de cadastru

Doar la solicitarea beneficiarului planurile de situație pot fi avizate de către OCPI/ANCPI. 

Documente predate

 • Memoriu tehnic;
 • Plan de situaţie ;
 • Inventar de coordonate ;
 • Calculul suprafeţelor ;
 • CD/DVD cu toate planurile în format DWG şi documentele în format PDF.