Planurile de situatie se realizeaza in diferite sisteme de proiectie (conform solicitarii beneficiarului) si pot fi intocmite pentru :

 • obtinerea autorizatiei de construire (PAC) / demolare
 • pentru proiectare
 • pentru infintarea / reabilitarea cailor de comunicatii
 • pentru situri arheologice
 • pentru platforme industriale
 • pentru obtinere PUG, PUZ, PUD 

Acte necesare

 • Identificarea amplasamentului care se doreste a fi masurat ;
 • Documentatie cadastrala (daca exista). 
 • Termen de executie

 • Incepand cu 2 zile lucratoare, in functie de complexitatea si marimea zonei de masurat. 
 • Termen de avizare a documentatiei de catre oficiul de cadastru

Doar la solicitarea beneficiarului planurile de situatie pot fi avizate de catre OCPI/ANCPI. 

Documente predate

 • Memoriu tehnic;
 • Plan de situatie ;
 • Inventar de coordonate ;
 • Calculul suprafetelor ;
 • CD/DVD cu toate planurile in format DWG si documentele in format PDF.