Planurile de situatie se realizeaza in diferite sisteme de proiectie (conform solicitarii beneficiarului) si pot fi intocmite pentru :

 • obtinerea autorizatiei de construire (PAC) / demolare
 • pentru proiectare
 • determinarea suprafetelor de teren imprejmuite (in vederea inchirierii / concesionarii )
 • pentru infintarea / reabilitarea cailor de comunicatii
 • pentru situri arheologice
 • pentru platforme industriale
 • pentru obtinere PUG, PUZ, PUD 

Acte necesare

 • Identificarea amplasamentului care se doreste a fi masurat ;
 • Documentatie cadastrala (daca exista). 

Termen de executie

 • Incepand cu 2 zile lucratoare, in functie de complexitatea si marimea zonei de masurat. 
 • Termen de avizare a documentatiei de catre oficiul de cadastru
 • Doar la solicitarea beneficiarului planurile de situatie pot fi avizate de catre OCPI/ANCPI. 
 • Documente predate (2 exemplare)
 • Memoriu tehnic;
 • Plan de situatie ;
 • Inventar de coordonate ;
 • Calculul suprafetelor ;
 •  CD/DVD cu toate planurile in format DWG si documentele in format PDF.