Planurile de situație se realizează în diferite sisteme de proiecție (conform solicitării beneficiarului) și pot fi întocmite pentru :

 • obţinerea autorizaţiei de construire (PAC) / demolare
 • pentru proiectare
 • determinarea suprafeţelor de teren împrejmuite (în vederea închirierii / concesionării )
 • pentru înfiinţarea / reabilitarea căilor de comunicaţii
 • pentru situri arheologice
 • pentru platforme industriale
 • pentru obţinere PUG, PUZ, PUD 

Acte necesare

 • Identificarea amplasamentului care se doreste a fi masurat ;
 • Documentație cadastrală (dacă există). 

Termen de execuție

 • Începând cu 2 zile lucrătoare, în funcţie de complexitatea şi mărimea zonei de măsurat. 
 • Termen de avizare a documentaţiei de către oficiul de cadastru
 • Doar la solicitarea beneficiarului planurile de situaţie pot fi avizate de către OCPI/ANCPI. 
 • Documente predate (2 exemplare)
 • Memoriu tehnic;
 • Plan de situaţie ;
 • Inventar de coordonate ;
 • Calculul suprafeţelor ;
 • CD/DVD cu toate planurile în format DWG şi documentele în format PDF.