Acte necesare

 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de 1 lună)
 • Declaraţie notarială a proprietarului din care să reiasă că doreşte actualizarea documentaţiei cadastrale.
 • Proces verbal de bună vecinătate semnat de toţi vecinii din care să reiasă că sunt de acord cu limita cadastrală propusă. Acesta este necesar doar dacă imobilul nu este complet împrejmuit.
 • Cereri tip
 • Copii acte de identitate proprietar(i). 

Termen de execuție

 • 4-5 zile lucrătoare 
 • Termen de avizare a documentaţiei de către oficiul de cadastru
 • 15 zile lucrătoare (regim normal) sau 5 zile lucrătoare (regim urgenţă) 

Taxe OCPI

 • În regim normal 120 de lei, iar în regim de urgență 600 de lei. 

Documente predate

 • Încheiere de intabulare ;
 • Extras de carte funciară pentru informare ;
 • Plan de amplasament şi delimitare a terenului.