Acte necesare

 • Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna)
 • Declaratie notariala a proprietarului din care sa reiasa ca doreste actualizarea documentatiei cadastrale.
 • Proces verbal de buna vecinatate semnat de toti vecinii din care sa reiasa ca sunt de acord cu limita cadastrala propusa. Acesta este necesar doar daca imobilul nu este complet imprejmuit.
 • Cereri tip
 • Copii acte de identitate proprietar(i). 

Termen de executie

 • 4-5 zile lucratoare 
 • Termen de avizare a documentatiei de catre oficiul de cadastru
 • 15 zile lucratoare (regim normal) sau 5 zile lucratoare (regim urgenta) 

Taxe OCPI

 • In regim normal 120 de lei, iar in regim de urgenta 600 de lei. 

Documente predate

 • Incheiere de intabulare ;
 • Extras de carte funciara pentru infomare ;
 • Plan de amplasament si delimitare a terenului.