Acte necesare

 • Extras de carte funciară original (nu mai vechi de 1 lună).
 • Autorizaţie de construire original sau copie legalizată.
 • Planuri vizate spre neschimbare, anexă la autorizaţia de construire.
 • Proces verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor original sau copie legalizată.
 • Certificat de atestare edificare construcţie
 • Certificat fiscal pe care să apară construcţia şi valoarea de impozitare a acesteia. (nu mai vechi de 2 săptămâni); Se eliberează de către de primăria comunei în care se află imobilul.
 • Copie cadastru aferentă terenului pe care se află construcţia.
 • Certificat de performanţă energetică
 • Convenţie
 • Cerere înscriere
 • Declaraţie 

Termen de execuție

 • 5-6 zile lucrătoare 
 • Termen de avizare a documentaţiei de către oficiul de cadastru
 • 15 zile lucrătoare (regim normal) sau 5 zile lucrătoare (regim urgenţă) 

Taxe OCPI

Valoarea taxei se calculează după formula 60 lei + 0.05% din valoarea de impozitare a construcţiei. Aceasta se regăseşte pe certificatul fiscal. 

În cazul în care nu aţi făcut recepţia, vă puteţi folosi de valoarea de pe autorizaţia de construcţie pentru un calcul orientativ.

Dacă doriţi avizarea documentaţiei în regim de urgenţă, atunci înmulţiţi cu 5 valoarea rezultată. 

Documente predate 

 • Extras de carte funciară pentru infomare ;
 • Plan de amplasament şi delimitare a imobilului ;
 • Dacă se optează pentru relevee, se vor primii un set de relevee ale construcţiei.
 • Încheiere de intabulare ;