Acte necesare

 • Extras de carte funciara original (nu mai vechi de 1 luna).
 •  Autorizatie de construire original sau copie legalizata.
 •  Planuri vizate spre neschimbare, anexa la autorizatia de construire.
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor original sau copie legalizata.
 • Certificat de atestare edificare constructie
 •  Certificat fiscal pe care sa apara constructia si valoarea de impozitare a acesteia. (nu mai vechi de 2 saptamani); Se elibereaza de catre de primaria comunei in care se afla imobilul.
 • Copie cadastru aferenta terenului pe care se afla constructia.
 • Certificat de performanta energetica
 •  Conventie
 • Cerere inscriere
 • Declaratie 

Termen de executie

 • 5-6 zile lucratoare 
 • Termen de avizare a documentatiei de catre oficiul de cadastru
 • 15 zile lucratoare (regim normal) sau 5 zile lucratoare (regim urgenta) 

Taxe OCPI

Valoarea taxei se calculeaza dupa formula 60 lei + 0.05% din valoarea de impozitare a constructiei. Aceasta se regaseste pe certificatul fiscal. 

In cazul in care nu ati facut receptia, va puteti folosi de valoarea de pe autorizatia de constructie pentru un calcul orientativ.

Daca doriti avizarea documentatiei in regim de urgenta, atunci inmultiti cu 5 valoarea rezultata. 

Documente predate

 •  Incheiere de intabulare ;
 •  Extras de carte funciara pentru infomare ;
 • Plan de amplasament si delimitare a imobilului ;
 • Daca se opteaza pentru relevee, se vor primii un set de relevee ale constructiei.