Acte necesare

Actele necesare pentru intocmirea documentatiei de cadastru si intabulare sunt:

Daca terenul a fost primit sau retrocedat de la stat :

 • Titlu de proprietate – copie legalizata sau ordinul prefectului – copie legalizata;

Daca terenul a fost cumparat de la persoana fizica/juridica :

Copie legalizata a contractului de vanzare cumparare                 

Daca terenul a fost dobandit prin mostenire :

 •  copie legalizata a certificatului sau certificatelor de mostenire (pe langa aceste documente, va trebui si setul de documente din cazurile prezentate mai sus, in functie de cum a fost dobandit imobilul de catre defunct).
 • Daca terenul a fost dobandit in urma unei sentinte civile :
 • Este necesara copie conform cu originalul (emisa de catre Judecatorie) a sentintei definitive si irevocabile.

Pe langa cele enumerate mai sus, mai sunt necesare urmatoarele :

 • Plan parcelar emis si stampilat de primarie.  In caz ca nu exista plan parcelar pentru tarlaua in care se afla terenul dumneavoastra, cadastrul se va face cu mentiunea „ampasament incert” in baza unei declaratii notariale a proprietarului ca intelege si este de acord cu situatia imobilului.
 • Certificat fiscal in original (emis de primaria comunei pe raza caruia se afla terenul). Acesta este valabil in luna in care este emis si trebuie sa fie in perioada de valabilitate in momentul in care se depune dosarul la Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara.

Copii acte identitate proprietari(i)

 •  Cereri tip. Acestea sunt o serie de formulare tip puse la dispozitie de societatea de cadastru in momentul in care se semneaza contractul de prestari servicii. 

Termen de executie

 • 4-5 zile lucratoare 

 Termen de avizare a documentatiei de catre oficiul de cadastru

 • 15 zile lucratoare (regim normal) sau 5 zile lucratoare (regim urgenta) 

Taxe OCPI

Pentru avizare in regim de urgenta valoarea taxei OCPI este de 5 ori mai mare, respectiv pentru o taxa de regim normal de 120 lei, valoarea acesteia la urgenta este de 120 x 5 = 600 lei. In cazul in care exista acte de proprietate mai noi de Aprilie 2009 (certificate de mosternitor, sentinte civile etc) valoarea taxei perceputa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti se suplimenteaza cu un procent de 0.15% din valoarea imobilului. Obligatoriu aceasta valoare trebuie sa fie trecuta pe certificatul de mostenitor sau sentinta civila. 

Documente predate

 •  Incheiere de intabulare ;
 • Extras de carte funciara pentru infomare ;
 • Plan de amplasament si delimitare a terenului.