Acte necesare

 •  Extras de carte funciara original (nu mai vechi de 1 luna).
 • Autorizatie de construire original sau copie legalizata.
 •  Planuri vizate spre neschimbare, anexa la autorizatia de construire.
 •  Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor original sau copie legalizata.
 • Certificat de atestare edificare constructie
 • Certificat fiscal pe care sa apara constructia si valoarea de impozitare a acesteia. (nu mai vechi de 2 saptamani); Se elibereaza de catre de primaria comunei in care se afla imobilul.
 • Copie cadastru aferenta terenului pe care se afla constructia.
 • Certificat de performanta energetica
 • Conventie
 • Cerere inscriere
 • Declaratie 

Termen de executie

 • 5-6 zile lucratoare 

Termen de avizare a documentatiei de catre oficiul de cadastru

 • 15 zile lucratoare (regim normal) sau 5 zile lucratoare (regim urgenta) 

Taxe OCPI

 • Valoarea taxei se calculeaza dupa formula 60 lei + 0.05% din valoarea de impozitare a constructiei. Aceasta se regaseste pe certificatul fiscal. 
 • In cazul in care nu ati facut receptia, va puteti folosi de valoarea de pe autorizatia de constructie pentru un calcul orientativ.
 • Daca doriti avizarea documentatiei in regim de urgenta, atunci inmultiti cu 5 valoarea rezultata. 

Documente predate

 • Incheiere de intabulare ;
 • Extras de carte funciara pentru infomare ;
 •  Plan de amplasament si delimitare a imobilului ;
 • Daca se opteaza pentru relevee, se vor primii un set de relevee ale constructiei.