Acte necesare

 • Extras de carte funciară original (nu mai vechi de 1 lună).
 • Autorizaţie de construire original sau copie legalizată.
 • Planuri vizate spre neschimbare, anexă la autorizaţia de construire.
 • Proces verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor original sau copie legalizată.
 • Certificat de atestare edificare construcţie
 • Certificat fiscal pe care să apară construcţia şi valoarea de impozitare a acesteia. (nu mai vechi de 2 săptămâni); Se eliberează de către de primăria comunei în care se află imobilul.
 • Copie cadastru aferentă terenului pe care se află construcţia.
 • Certificat de performanţă energetică
 • Convenţie
 • Cerere înscriere
 • Declaraţie 

Termen de execuție

 • 5-6 zile lucrătoare 

Termen de avizare a documentației de către oficiul de cadastru

 • 15 zile lucrătoare (regim normal) sau 5 zile lucrătoare (regim urgență) 

Taxe OCPI

 • Valoarea taxei se calculează după formula 60 lei + 0.05% din valoarea de impozitare a construcţiei. Aceasta se regăseşte pe certificatul fiscal. 
 • În cazul în care nu aţi făcut recepţia, vă puteţi folosi de valoarea de pe autorizaţia de construcţie pentru un calcul orientativ.
 • Dacă doriţi avizarea documentaţiei în regim de urgenţă, atunci înmulţiţi cu 5 valoarea rezultată. 

Documente predate

 • Încheiere de intabulare ;
 • Extras de carte funciară pentru informare ;
 • Plan de amplasament şi delimitare a imobilului ;
 • Dacă se optează pentru relevee, se vor primii un set de relevee ale construcţiei.