Acte necesare

  • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de 1 lună) pentru fiecare UI ce urmează a fi alipit ;
  •  Documentaţie cadastrală UI - copie ;
  • Cereri tip;
  • Copie act de identitate proprietar ; 

Termen de execuție

4-5 zile lucrătoare 

Termen de avizare a documentației de către oficiul de cadastru

  • 7 zile lucrătoare (regim normal) sau 3 zile lucrătoare (regim urgență) 

Taxe OCPI

  • În regim normal 60 de lei, iar în regim de urgență 300 de lei 

Documente predate

  • Referat de admitere a cererii de alipire ;
  •  Releveu cu propunerea de alipire în situația inițială (2 exemplare) ;
  •  Releveu UI rezultat după alipire (2 exemplare).