Acte necesare

 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de 1 lună)
 • Certificat de urbanism pentru dezmembrare, doar dacă se doreşte dezmembrarea în mai mult de 2 loturi ;
 • Copie documentaţie cadastrală ;
 • Cereri tip
 • Copii acte de identitate proprietar(i). 

Termen de execuție

 • 4-5 zile lucrătoare 

Termen de avizare a documentației de catre oficiul de cadastru

 • 7 zile lucrătoare (regim normal) sau 3 zile lucrătoare (regim urgenta) 

Taxe OCPI

 • În regim normal 60 de lei / lot rezultat, iar în regim de urgență 300 de lei / lot rezultat. 

Documente predate

 • Referat de admitere cerere de dezmembrare ;
 • Plan de amplasament și delimitare cu propunerea de dezmembrare (2 exemplare) ;
 • Plan de amplasament și delimitare pentru fiecare lot rezultat (2 exemplare / lot).