Acte necesare

  • Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna)
  • Copie documentatie cadastrala ;
  • Cereri tip
  • Copii acte de identitate proprietar(i). 

Termen de executie

  • 4-5 zile lucratoare 

Termen de avizare a documentatiei de catre oficiul de cadastru

  • 7 zile lucratoare (regim normal) sau 3 zile lucratoare (regim urgenta) 

Taxe OCPI

In regim normal 60 de lei / lot rezultat, iar in regim de urgenta 300 de lei / lot rezultat. 

Documente predate

  • Referat de admitere cerere de dezmembrare ;
  • Releveu cu propunerea de dezmembrare (2 exemplare) ;
  • Releveu imobil rezultat (2 exemplare).