Acte necesare

  • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de 1 lună)
  • Copie documentaţie cadastrală ;
  • Cereri tip
  • Copii acte de identitate proprietar(i). 

Termen de execuție

  • 4-5 zile lucrătoare 

Termen de avizare a documentației de către oficiul de cadastru

  • 7 zile lucrătoare (regim normal) sau 3 zile lucrătoare (regim urgenta) 

Taxe OCPI

În regim normal 60 de lei / lot rezultat, iar în regim de urgență 300 de lei / lot rezultat. 

Documente predate

  • Referat de admitere cerere de dezmembrare ;
  • Releveu cu propunerea de dezmembrare (2 exemplare) ;
  • Releveu imobil rezultat (2 exemplare).