Acte necesare

  • Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna)
  • Copie documentatie cadastrala ;
  • Cereri tip
  • Copie CI sau CUI proprietar.

Termen de executie

  • In functie de marimea constructiei. 

Termen de avizare a documentatiei de catre oficiul de cadastru

  • 7 zile lucratoare (regim normal) sau 3 zile lucratoare (regim urgenta) 

Taxe OCPI

In regim normal 60 de lei / unitate individuala, iar in regim de urgenta 300 de lei / unitate individuala (daca valoarea suplimentului de urgenta este mai mare de 500 lei, atunci taxa de urgenta este taxa in regim normal + 5000 lei. 

Documente predate

  • Referat de admitere cerere de apartamentare ;
  •  Relevee pentru fiecare UI rezultat in urma operaiunii;
  •  Foaia de avere a constructiei.