Acte necesare

  • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de 1 luna)
  • Copie documentație cadastrală ;
  • Cereri tip
  • Copie CI sau CUI proprietar.

Termen de executie

  • În funcție de mărimea construcției. 

Termen de avizare a documentației de către oficiul de cadastru

  • 7 zile lucrătoare (regim normal) sau 3 zile lucrătoare (regim urgență) 

Taxe OCPI

În regim normal 60 de lei / unitate individuală, iar în regim de urgență 300 de lei / unitate individuală (dacă valoarea suplimentului de urgență este mai mare de 500 lei, atunci taxa de urgență este taxa in regim normal + 5000 lei. 

Documente predate

  • Referat de admitere cerere de apartamentare ;
  •  Relevee pentru fiecare UI rezultat în urma operațiunii;
  •  Foaia de avere a construcției.