Acte necesare

 • Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna) pentru fiecare imobil care urmeaza a fi alipit ;
 • Copiile documentatiei cadastrale ale imobilelor ce vor fi alipite ;
 •  Certificat de urbanism – copie legalizata ;
 • Cereri tip
 • Copii acte de identitate proprietar(i) ;
 • Declaratie notariala de intrare in indiviziune (in cazul in care imobilele nu sunt detinute de acelasi proprietar. 

Termen de executie

 • 4-5 zile lucratoare 

Termen de avizare a documentatiei de catre oficiul de cadastru

 • 7 zile lucratoare (regim normal) sau 3 zile lucratoare (regim urgenta) 

Taxe OCPI

In regim normal 60 de lei, iar in regim de urgenta 300 de lei 

Documente predate

 • Referat de admitere a cererii de alipire ;
 • Plan de amplasament si delimitare cu propunerea de alipire (2 exemplare) ;
 • Plan de amplasament si delimitare a lotului final (2 exemplare).