Acte necesare

 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de 1 lună) pentru fiecare imobil care urmează a fi alipit ;
 • Copiile documentaţiei cadastrale ale imobilelor ce vor fi alipite ;
 • Certificat de urbanism – copie legalizată ;
 • Cereri tip
 • Copii acte de identitate proprietar(i) ;
 • Declaraţie notarială de intrare în indiviziune (în cazul în care imobilele nu sunt deţinute de acelaşi proprietar. 

Termen de execuție

 • 4-5 zile lucrătoare 

Termen de avizare a documentației de către oficiul de cadastru

 • 7 zile lucrătoare (regim normal) sau 3 zile lucrătoare (regim urgență) 

Taxe OCPI

În regim normal 60 de lei, iar în regim de urgență 300 de lei 

Documente predate

 • Referat de admitere a cererii de alipire ;
 • Plan de amplasament și delimitare cu propunerea de alipire (2 exemplare) ;
 • Plan de amplasament și delimitare a lotului final (2 exemplare).