Acte necesare

  • Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna) pentru fiecare UI ce urmeaza a fi alipit ;
  •  Documentatie cadastrala UI - copie ;
  • Cereri tip;
  • Copie act de identitate proprietar ; 

Termen de executie

4-5 zile lucratoare 

Termen de avizare a documentatiei de catre oficiul de cadastru

  • 7 zile lucratoare (regim normal) sau 3 zile lucratoare (regim urgenta) 

Taxe OCPI

  • In regim normal 60 de lei, iar in regim de urgenta 300 de lei 

Documente predate

  • Referat de admitere a cererii de alipire ;
  •  Releveu cu propunerea de alipire in situatia initiala (2 exemplare) ;
  •  Releveu UI rezultat dupa alipire (2 exemplare).