Acte necesare

  • Acte de proprietate (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, titlu de proprietate etc.)- copie ;
  • Certificat fiscal ;
  • Cereri tip
  • Copie act de identitate proprietar. 

Termen de executie

  • 4-5 zile lucratoare 

Termen de avizare a documentatiei de catre oficiul de cadastru

  • 15 zile lucratoare (regim normal) sau 5 zile lucratoare (regim urgenta) 

Taxe OCPI

  • In regim normal 200 de lei, iar in regim de urgenta 1000 de lei. 

Documente predate

  •  Proces verbal de receptie aviz tehnic pentru numar postal;
  • Plan de amplasament si delimitare (2 exemplare).