Acte necesare

  • Acte de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, titlu de proprietate etc.)- copie ;
  • Certificat fiscal ;
  • Cereri tip
  • Copie act de identitate proprietar. 

Termen de execuție

  • 4-5 zile lucrătoare 

Termen de avizare a documentației de către oficiul de cadastru

  • 15 zile lucrătoare (regim normal) sau 5 zile lucrătoare (regim urgenţă) 

Taxe OCPI

  • În regim normal 200 de lei, iar în regim de urgenţă 1000 de lei. 

Documente predate

  • Proces verbal de recepţie aviz tehnic pentru număr poştal;
  • Plan de amplasament şi delimitare (2 exemplare).