Documentatiile de actualizare a numerelor cadastrale sunt intocmite in situatia in care datele tehnice aferente imobilului respectiv sufera modificari (ex. schimbarea adresei postale) . In general documentatiile de actualizare a numerelor cadastrale sunt de doua tipuri : 

 Date tehnice 

Acte necesare

 • Dacă adresa imobilului a fost modificată
 • Adresa de nomenclatura stradală – copie legalizată 

Dacă una sau mai multe construcții au fost demolate

 • Autorizaţie de demolare – copie legalizată
 • Proces verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor. Acesta trebuie să fie semnat şi ştampilat de un reprezentant al autorităţii emitente a autorizaţiei. Recepţia între beneficiar şi firma executantă nu este valabil. 

Dacă una sau mai multe construcții au fost extinse sau supraetajate

 • Autorizaţie de extindere – copie legalizată
 • Proces verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor. Acesta trebuie să fie semnat şi ştampilat de un reprezentant al autorităţii emitente a autorizaţiei. Procesul verbal de recepţie realizat între beneficiar şi firma executantă nu este valabil 
 • Pe lângă documentele specifice fiecărui caz mai sunt necesare :
 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de 1 lună)
 • Copie documentaţie cadastrală.
 • Cereri tip
 • Copii acte identitate proprietari. 

Termen de execuție

 • 4-5 zile lucrătoare 

Termen de avizare a documentației de către oficiul de cadastru

 • 15 zile lucrătoare (regim normal) sau 5 zile lucrătoare (regim urgență) 

Taxe OCPI

 • In regim normal 60 de lei, iar in regim de urgență 300 de lei. 

Documente predate

 • Încheiere de intabulare ;
 • Extras de carte funciară pentru infomare ;
 • Plan de amplasament şi delimitare a imobilului