Documentatiile de actualizare a numerelor cadastrale sunt intocmite in situatia in care datele tehnice aferente imobilului respectiv sufera modificari (ex. schimbarea adresei postale) . In general documentatiile de actualizare a numerelor cadastrale sunt de doua tipuri : 

 Date tehnice 

Acte necesare

 • Daca adresa imobilului a fost modificata
 •  Adresa de nomenclatura stradala – copie legalizata 

 Daca una sau mai multe constructii au fost demolate

 • Autorizatie de demolare – copie legalizata
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor. Acesta trebuie sa fie semnat si stampilat de un reprezentant al autoritatii emitente a autorizatiei. Receptia intre beneficiar si firma executanta nu este valabil. 

Daca una sau mai multe constructii au fost extinse sau supraetajate

 • Autorizatie de extindere – copie legalizata
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor. Acesta trebuie sa fie semnat si stampilat de un reprezentant al autoritatii emitente a autorizatiei. Procesul verbal de receptie realizat intre beneficiar si firma executanta nu este valabil 
 • Pe langa documentele specifice fiecarui caz mai sunt necesare :
 • Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna)
 • Copie documentatie cadastrala.
 • Cereri tip
 • Copii acte identitate proprietari. 

Termen de executie

 • 4-5 zile lucratoare 

Termen de avizare a documentatiei de catre oficiul de cadastru

 • 15 zile lucratoare (regim normal) sau 5 zile lucratoare (regim urgenta) 

Taxe OCPI

 • In regim normal 60 de lei, iar in regim de urgenta 300 de lei. 

Documente predate

 • Incheiere de intabulare ;
 • Extras de carte funciara pentru infomare ;
 • Plan de amplasament si delimitare a imobilului