Intabularea se traduce ca înscrierea în cartea funciară de unde se constituie sau se restrânge şi respectiv se stinge un drept real.

 Cartea functiara reprezintă un document public care este ţinut la ANCP-OCPI şi care include descierea proprietăţii funciare şi indicarea drepturilor reale imobiliare.

 

Intabulări terenuri - informații

Sunt mai multe drepturi care pot să fie înscrise în cartea funciară:

  • Dreptul de proprietate
  • Dreptul de superficie
  • Dreptul de uzufruct
  • Dreptul de uz
  • Dreptul de abitaţie
  • Dreptul de administrare
  • Dreptul de servitute
  • Dreptul de concesiune
  • Drepturile reale de garanţie
  • Dreptul de utilizare

Pentru a putea vinde, dona şi încheia orice altă tranzacţie imobiliară prin notariat, imobilul care este obiectul tranzacţiei va trebui să aibă şi documentaţie cadastrală întocmită şi să fie intabulat, adică înscris în cartea funciară. În cazul în care imobilul nu are toate documentele cadastrale şi de intabulare proprietarul va trebui să se adreseze în primul rând unui expert în cadastru autorizat pentru a face aceste documente şi pentru intabulare.

După ce s-a încheiat actul de vânzare şi alte tipuri de acte prin care se modifca, se transmite, se construieşte sau se stinge dreptul real al imobilului, notarul public va fi obligat să ceară încă de la început înscrierea în cartea funciară. Spre exemplu, în cazul vânzărilor, dreptul de proprietate se intabulează pe numele noului proprietar. În scopul acesta notarul trimite cererea de înscriere a actului notarial, în ziua în care acesta a fost întocmit sau cel târziu a doua zi, la oficiul de publicitate imobiliară şi cadastru în raza căruia se află terenul respectiv.

Proprietarul unui teren care nu a fost niciodată până în prezent înscris în cartea funciară şi nu are cadastrul făcut va trebui să se adreseze expertului cadastrist autorizat pentru a face aceste documente. După ce se face cadastrul se va putea solicita intabularea respectivului teren la OCPI din zona în care se află.