Atunci când vrei să ştii dacă actele pentru o proprietate sunt în regulă sau dacă sunt unele probleme cu această proprietate atunci ea va trebui să fie intabulată. Intabularea implică înscrierea în Cartea Funciară a dreptului tău de proprietate sau a altor sarcini. Lipsa intabulării înseamnă că o casă nu are setul actelor de proprietate complete şi nu se poate înstrăina nefiind disponibil pentru alte operaţiuni care sunt legate de dreptul sau de proprietate.

 

Intabulări construcții Făgăraș - informații utile

Înscrisul în Cartea Funciară este echivalentul cărţii de identitate pentru o persoană. Înscrierea este importantă pentru că, după ce a fost făcută înscrierea, dreptul de proprietate devine opozabil faţă de terţi şi este valabil doar între părţile care au semnat un act de proprietate şi pentru restul lumii. Mai exact putem spune că eşti proprietarul imobilului după ce s-a realizat această etapă.

Care sunt urmările în cazul în care nu înscrii proprietăţile, actele, faptele şi toate raporturile juridice în cartea funciară?

Dacă formalitatea de publicitate nu s-a realizat şi aceasta era prevăzută de lege cu un caracter constitutiv, drepturile, actele şi faptele juridice supuse publicităţii sunt opozabile faţă de terţi în afară de cazul în care se dovedeşte faptul că aceştia le au pe altă cale.

Atunci când legea prevede faptul că simpla cunoaştere nu suplineşte lipsa publicităţii, absenţa sa poate să fie invocată de orice persoană care este interesată inclusiv de terţul care a ştiut pe altă cale de existenţa dreptului, actului şi faptului sau raportului juridic supus publicităţii.

În toate cazurile simpla cunoaştere a unui act sau a unui drept şi fapt juridic nu suplineşte lipsa publicităţii faţă de alte persoane decât faţă de terţul care a ştiut de aceste drepturi dinainte.

Intabularea este o înscriere definitivă în sensul că o dată ce a fost trimisă cererea de înscriere, efectele intabulării se vor produce în mod instantaneu şi deplin pe data înregistrării cererii de înscriere fără să mai fie nevoie să fie dusă la îndeplinire respectiv să aibă loc o procedură de completare din partea celui în profitul căruia a avut loc intabularea.