Cadastrul realizează măsurarea, identificarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor cum ar fi apartamentele, terenurile şi casele, în documentaţia cadastrală şi reprezentarea lor pe planuri cadastrale şi hărţi.

 

Intabulări construcții - informații utile

O carte funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile imobiliare, la actele, drepturile personale, faptele sau raporturile juridice care au legătură cu imobilele. Pe scurt dacă înscrii în Cartea Funciară un imobil are aceeaşi funcţie ca şi cartea de identitate personală.

În prezent intabularea şi cadastrul nu pot fi făcute separat. Documentaţia cadastrală se va înscrie în mod automat în Cartea Funciară.

Când aveţi nevoie de intabulare şi cadastru?

Cadastrul şi intabularea for fi necesare pentru actele notariale în momentul în care vrei să înstrăinezi imobilul prin schimb, vânzare, donaţie, etc, în momentul în care vrei să ipotechezi imobilul pentru un credit sau în situaţia în care vrei o garanţie sigură asupra dreptului tău de proprietate a imobilului.

Costurile necesare pentru realizarea cadastrului şi intabulării se împart în două: onorariul firmei care va face documentaţia cadastrală şi taxa pe care o percepe OCPI pentru aceste documente.

Dacă te ocupi de obţinerea actelor care sunt necesare pentru intabulare şi cadastru şi care se pot obţine doar de proprietar sau de împuterniciţii notariali ai acestuia va trebui să oferi toate actele obţinute firmei care îţi face cadastrul.

Atunci când ai toate actele necesare pentru intabulare şi cadastru, vom stabili o întâlnire fie la biroul nostru fie la imobilul tău, unde vom face măsurători, vom completa cererile tip de cadastru şi intabulare şi vă eliberăm chitanţă pentru avans. Mai departe totul depinde de expertul cu care lucraţi.

Documentaţia va fi depusă la Oficiul de Cadastru iar imobilul va primi numărul cadastral în urma verificărilor tehnice făcute de către inspectorii de cadastru de specialitate şi ulterior această documentaţie va fi trimisă către Biroul de Carte Funciară unde imobilul este înscris în Cartea Funciară în urma verificărilor juridice efectuate de către registratorul de Carte Funciară. După ce se intabulează în Cartea Funciară dosarul va fi trimis înapoi la Oficiul de Cadastru.