Inscrierea in cartea funciara a altor drepturi decat cele reale imobiliare, a faptelor sau raporturilor juridice in leaatura cu imobilul din cartea funciara poarta denumirea de notare. In cartea funciara se noteaza insa doar acele drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care leaea a prevazut in mod expres posibilitatea notarii in cartea funciara cum ar fi

1. punerea sub interdictie judecatoreasca si ridicarea acestei masuri;

2. cererea de declarare a mortii unei persoane fizice, hotararea judecatoreasca de declarare a mortii si cererea de anulare sau de rectificare a hotararii judecatoresti de declarare a mortii;

3. calitatea de bun comun a unui imobil;

4. conventia matrimoniala, precum si modificarea sau, dupa caz, inlocuirea ei;

5. destinatia unui imobil de locuinta a familiei;

6. locatiunea si cesiunea de venituri;

7. aportul de folosinta la capitalul social al unei societati;

8. interdictia conventionala de instrainare sau de grevare a unui drept inscris;

9. vanzarea facuta cu rezerva dreptului de proprietate;

10. dreptul, de a revoca sau denunta unilateral contractul;

11. pactul comisoriu si declaratia de rezolutiune sau de reziliere unilaterala a contractului;

12. antecontractul si pactul de optiune;

13. dreptul de preemptiune nascut din conventii;

14. intentia de a instraina sau de a ipoteca;

15. schimbarea rangului ipotecii, poprirea, gajul sau constituirea altei garantii reale asupra creantei ipotecare;

16. deschiderea procedurii insolventei, ridicarea dreptuJui de administrire al debitorului supus acestei masuri, precum si inchiderea acestei proceduri

17. sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale;

18. actiunea in prestatie tabulara, actiunea in justificare si actiunea in rectificare;

19. actiunile pentru apararea drepturilor reale inscrise in cartea funciara actiunea in partaj, actiunile in desfiintarea actului juridic pentru nulitate, rezolutiune ori alte cauze de ineficacitate, actiunea revocatorie, precum sl orice alte actiuni privitoare la

alte drepturi, fapte, alte raporturi juridice in leaatura cu imobilele inscrise;

19. punerea in misscare a actiunii penale pentru o inscriere in cartea funciara savarsita printr-o fapta prevazuta de legea penala.

20. incapacitatea sau restrangerea, prin efectul legii, a capacitatii de exercitiu ori de folosinta;

21. declaratia de utilitate publica in vederea exproprierii unui imobil;

23. orice alte fapte sau raporturi juridice care au legatura cu imobilul si care suet prevazute in acest scop de lege.

Notarea se face in scopul opozabilitatii fata de terti a dreptului sau faptului regula find ca ea se face la cererea persoanelor interesate iar prin exceptie exista si cazuri in care se face din oficiu.