Inscrierea in cartea funciara a drepturilor reale imobiliare are numele de intabulare. Dupa ce au fost inscrise in cartea funciara drepturile reale imobiliare se transforma in drepturi tabulare.

Drepturile tabulare sunt dreptul de proprietate, de superficie, de uz, de uzufruct, de abitatie, de servitute, de administrare, de concesiune, dreptul de folosinta, drepturile de garantie si alte drepturi carora legile le recunosc acest caracter in conditiile in care au ca si obiect un imobil – un teren cu sau fara constructii.

Aceasta solicitare o poate face notarul public, in general pentru situatia in care dreptul se constituie, se modifica sau se transmite in baza unui act notarial sau orice persoana interesata. Stingerea drepturilor tabulare se face printr-o intabulare care poarta numele de radiere.

Daca aveti nevoie de consultanta pentru inscrierea in cartea funciara ne puteti contacta.