Înscrierea în cartea funciară a drepturilor reale imobiliare are numele de intabulare. După ce au fost înscrise în cartea funciară drepturile reale imobiliare se transformă în drepturi tabulare.

Drepturile tabulare sunt dreptul de proprietate, de superficie, de uz, de uzufruct, de abitaţie, de servitute, de administrare, de concesiune, dreptul de folosinţă, drepturile de garanţie şi alte drepturi cărora legile le recunosc acest caracter în condiţiile în care au ca şi obiect un imobil – un teren cu sau fără construcţii.

Această solicitare o poate face notarul public, în general pentru situaţia în care dreptul se constituie, se modifică sau se transmite în baza unui act notarial sau orice persoană interesată. Stingerea drepturilor tabulare se face printr-o intabulare care poartă numele de radiere.

Dacă aveţi nevoie de consultanţă pentru înscrierea în cartea funciară ne puteţi contacta.