Inscrierea in cartea funciara a drepturilor imobiliare relae afectate de conditiile suspensive sau rezolutorii ale drepturilor reale imobiliare dobandite sau stinse pe baza unei hotarari judecatoresti care nu e definitiva are numele de inscriere provizorie. Totodata partile pot sa convina ca dreptul real imobiliar constituit, modificat sau transmis este poate fi doar inscris provizoriu in cartea funciara.

Drepturile reale susceptibile de a fi provizoriu inscrise in cartea funciara sunt aceleasi cu drepturile care pot sa fie intabulate, mai exact: dreptul de proprietate, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de abitatie, dreptul de concesiune, dreptul de administrare, dreptul de folosinta, dreptul de garantie si alte drepturi recunoscute de lege, avand ca obiect un imobil – teren cu sau fara constructie.

Dupa ce are loc inscrierea provizorie in cartea funciara a unui drept tabular va incepe o perioada de tranzitie unde imobilul are de exemplu un proprietar intabulat si alt proprietar inscris provizoriu. Perioada aceasta de tranzirie va inceta in momentul in care dreptul inscris provizoriu se intabuleaza sau se radiaza. Operatiunea de intabulare este numita justificarea inscrierii provizorii.

Inscrierea drepturilor reale se face pentru a obtine si conserva rangul inscrierii. Odata cu transformarea inscrierii in intabulare, rangul este data la care a fost inscris provizoriu dreptul si nu data in care inscrierea lui a fost transformata in intabulare cu efecte in ceea ce inseamna opozabilitatea sau constituirea dreptului.

In cazul in care se constituie, se transmite si se modifica sau se stinge un drept tabular si sunt indeplinite doar conditiile de inscriere provizorie, aceasta va trebui sa fie solicitata pentru a fi facuta in cartea funciara, in lipsa cererii, dreptul nefiind opozabil tertilor.