Extrasul de carte funciară este acel înscris în care sunt prezentate informaţiile cuprinse în cartea funciară referitoare la un imobil. În extrasul de carte funciară se prezintă numai acele informaţii 'active' din cartea funciară respectiv cele care nu sunt radiate.

Extrasul de carte funciară este aşadar un rezumat al cărţii funciare datorită faptului că în el sunt reflectate numai acele menţiuni care sunt valabile (nu sunt radiate) la momentul eliberării extrasului de carte funciară.

Înscrierile efectuate în cartea funciară, cu privire la un imobil dar radiate până la data solicitării extrasului de carte funciară nu se evidenţiază în acesta. Pentru a cunoaşte întregul istoric al unui imobil este nevoie fie de studierea cărţii funciare la sediul OCPI, fie de solicitarea de eliberare a unei copii certificate după cartea funciară. 

Cartea funciară este un registru în care se fac în permanenţă înscrieri indiferent de felul acestora, astfel încât extrasele de carte funciară ale aceluiaşi imobil solicitate la momente diferite în timp diferă în funcţie de modificările efectuate în cartea funciară.

În prezent se întocmesc şi eliberează două tipuri de extrase de carte funciară în funcţie de scopul urmărit de solicitant.

A. Extrasul de carte funciară pentru informare

- poate fi solicitat orice persoană fără a justifica un interes

- dovedeşte situaţia de carte funciară existenta la momentul emiterii,

- poate fi necesar la diferite instituţii, sau autorităţi

- nu are termen de valabilitate ( el reflecta situaţia de carte funciară doar de la momentul redactării) 

- se eliberează în baza unei cereri şi a plăţii unui tarif de eliberare

Pentru a obţine un extras de informare, a oricărui imobil indiferent de proprietar, persoana interesată trebuie să urmeze o anumită procedură:

- completează o cerere tipizată pentru obţinerea extrasului de carte funciară pentru informare (conform menţiunilor din cerere, este obligatoriu a se cunoaşte numărul de carte funciară, numărul topografic sau numărul cadastral şi localitatea unde este situată

- în lipsa acestor menţiuni cererea nu va putea fi înregistrată.

- se prezintă personal la sediul oficiului sau la biroului teritorial competent, în vederea înregistrării cererii sau trimite această cerere spre înregistrare prin fax, poştă sau email

- plăteşte înscrierea în cuantum de 20 lei, fie la casieria oficiului sau biroului teritorial, fie prin ordin de plată ( acest caz însă eliberarea extrasului este condiţionată de confirmarea intrării sumei în contul oficiului teritorial)

Observaţii:

Tariful ANCPI de eliberare în regim de urgenţă 100 lei

Termenul de eliberare în regim normal este de 3 zile iar în regim de urgenţă termenul este de 1 zi

Pentru documentaţiile cadastrale, pe care le întocmim, putem solicita şi obţine noi extras, de carte funciară, să percepem pentru acest serviciu vreun onoraiu suplimentar.

 

B. Extrasul de carte funciară pentru autentificare

- poate fi solicitat doar de către notarul public care va autentifica un act

- dovedeşte situaţia de carte funciară existenta la momentul emiterii

- este obligatoriu la autentificarea actelor translative de drepturi reale imobiliare

- are ca efect blocarea cărţi funciare pe un termen de maxim 10 zile (perioadă în care nu se pot efectua alte modificări în cartea funciară decât cea pentru care a fost solicitat extrasul de carte funciară)

- se eliberează în baza unei cereri şi plăţii unui tarif de eliberare.

- la completarea cererii este obligatoriu să se cunoască numărul de carte funciară în care este înscris imobilul precum şi numărul topografic sau cadastral.

Tariful ANCPI de eliberare este de 90 lei tariful ANCPI de eliberare în regim de urgenţă 200 lei. Termenul de eliberare este de 1 zi iar în regim de urgenţă se eliberează în aceeaşi zi.