Autorizaţia de construcţie este un act care conferă cetăţenilor dreptul de a construi dar şi de a consolida sau de a repara construcţiile care deja există. Acest act a fost eliberat de primărie pe baza dosarelor care cuprind mai multe avize şi acorduri şi care au valabilitatea de maxim 12 luni.

 Autorizații de construcție Făgăraș - informații utile

 • Autorizaţia de construire se va elibera la cererea deţinătorului titlului de proprietate asupra imobilului cu respectarea prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
 • Autorizaţia de construire se va elibera pentru mai multe tipuri de construcţii:
 • Lucrări de construire, reconstruire, modificare, consolidare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de toate felurile dar şi a instalaţiilor aferente lor.
 • Lucrări de construire, reconstruire, reparare, consolidare, protejare, conservare, restaurare şi orice alte lucrări indiferent de valoarea acestora care urmează să fie efectuate la construcţiile care reprezintă monumente istorice inclusiv la cele aflate în zonele lor de protecţie stabilite conform legii.
 • Lucrări de construire, de reconstruire, de modificare, reparare, modernizare şi de reabilitate privind căile de comunicaţie, inclusiv lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnice şi edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de infrastructură, noile capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi sau termice şi de reabilitare a tehnologizării celor existente.
 • Împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, pieţe, parcuri şi alte lucrări de amenajare pentru spaţiile publice.
 • Lucrări de foraje şi excavări necesare pentru a efectua studii geotehnice, prospecţiuni geologice, balastiere, sonde de gaz, petrol dar şi alte exploatari de suprafaţă sau subterane.
 • Lucrări de amenajări şi de construcţii cu caracter provizoriu care sunt necesare pentru organizarea execuţiei lucrărilor de bază în cazul în care nu au fost autorizate alături de acestea.
 • Organizarea unor tabere de corturi, rulote sau căsuţe.
 • Lucrări de construcţii cum ar fi chioşcurile, cabinele, spaţiile de expunere de pe spaţiile publice, corpurile şi panourile de afişaj, firmele şi reclamele dar şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole aflate în mediul extravilan.
 • Cimitire şi extinderi ale acestora.